Nederlands
Deutsch
English

Welkom bij Airborne Museum 'Hartenstein'

Header 04 Header 05 Header 10 Header 11

Samenwerking Oorlogsmusea
donderdag 24 januari 2013

Negen Nederlandse musea en herinneringscentra die zich richten op de periode 1940 -1945 hebben de handen ineen geslagen. Zij hadden - mede gevoed door externe ontwikkelingen - de behoefte minder vrijblijvend dan voorheen de krachten te bundelen. Door samenwerking willen zij nu hun belangen behartigen. Daartoe is de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 opgericht, afgekort SMH 40 - 45. Het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) ondersteunt de stichting met een financiële bijdrage.

Liesbeth van der Horst, directeur Verzetsmuseum Amsterdam, is benoemd tot voorzitter van het bestuur dat bestaat uit de directeuren van de deelnemende musea:

• Stichting Airborne Museum ‘Hartenstein’ , Oosterbeek

• Stichting Herinneringscentrum Kamp Westerbork , Hooghalen

• Stichting Hollandsche Schouwburg, Amsterdam

• Stichting Indisch Herinneringscentrum, Arnhem

• Stichting Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum (Liberty Park), Overloon

• Stichting Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Groesbeek

• Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort, Amersfoort

• Stichting Nationaal Monument Kamp Vught, Vught

• Stichting Verzetsmuseum Amsterdam, Amsterdam

Maandag 26 november presenteerde de Stichting het beleidsplan Waarden Delen. Missie en visie zijn erop gericht de maatschappelijke positie van de aangesloten musea en herinneringscentra te verstevigen. Ze willen dit doen door het publieksbereik te verbreden, hun aanbod te actualiseren en hun efficiëntie en effectiviteit te vergroten.

De kernkwaliteit van de Stichting is de optelsom van de aanwezige kennis en vaardigheden op drie sterk met elkaar verweven terreinen

• (Im)materieel oorlogserfgoed: content, collecties, locaties en getuigenissen

• het ‘medialiseren’ hiervan door publiekspresentaties, educatieve programma’s en andere aansprekende media

• bereiken, informeren en betrekken van een breed publiek

De samenwerking sluit aan bij de landelijke trend. Intermuseale samenwerking staat hoog op de beleidsmatige agenda van overheden en museale koepelorganisaties. Het is één van de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Asscher-Vonk, die eind oktober het advies Musea voor morgen presenteerde.

Nieuwe ZondagenBestel online tickets