Nederlands
Deutsch
English

Welkom bij Airborne Museum 'Hartenstein'

Header 04 Header 05 Header 10 Header 11

Nieuwe bestuursvoorzitter Stichting Airborne Museum
dinsdag 18 juni 2013

In de bestuursvergadering van de Stichting Airborne Museum van 4 juni 2013 is Cees van den Vlekkert benoemd tot nieuwe voorzitter van het bestuur van de Stichting Airborne Museum.

Op 1 mei van dit jaar trad Driekus Heij terug als voorzitter van het bestuur. De heer Heij is zeven jaar voorzitter geweest van het bestuur van het Airborne Museum. Met het bereiken van de 72-jarige leeftijd heeft hij gemeend het roer te moeten overdragen aan een jongere generatie.

Het bestuur is de afgelopen periode al versterkt met de toetreding van twee nieuwe leden, Adelheid Ponsioen en Cees van den Vlekkert.

Cees van den Vlekkert (66) heeft ruime ervaring op het gebied van management, marketing & sales. Hij bekleedde jarenlang diverse directiefuncties binnen de ANWB, ondermeer op de terreinen Hulpverlening (wegenwacht), Reizen, Retail en Marketing & Sales. Zijn expertise biedt een waardevolle aanvulling op de bestaande kennis binnen het Airborne Museum, dat zich in een scherp concurrerende vrijetijdsmarkt bevindt.

Adelheid Ponsioen (58) brengt museale kennis, ervaring en cultureel ondernemerschap in. Zo was zij vele jaren directeur bedrijfsvoering bij het Nederlands Openluchtmuseum en regiodirecteur bij Connexxion.

Na de recente benoemingen van Cees van den Vlekkert en Adelheid Ponsioen ziet het bestuur van de Stichting Airborne Museum er als volgt uit:

- Cees van den Vlekkert (voorzitter)

- Wim Duyts (secretaris)

- Paul Tirion (penningmeester)

- Adelheid Ponsioen Robert Jan Dil

- Directie: Jan Hovers

Nieuwe ZondagenBestel online tickets