Nederlands
Deutsch
English

Welkom bij Airborne Museum 'Hartenstein'

Header 04 Header 05 Header 10 Header 11

Het Airborne Museum is jarig!
maandag 4 augustus 2014

Airborne Museum begint na 65 jaar aan tweede jeugd

Op 6 augustus 1949, deze zomer precies 65 jaar geleden, opende het Airborne Museum voor het eerst haar deuren. Destijds was dat nog in een bijgebouw van het tijdens de oorlog zwaar gehavende Kasteel Doorwerth. Sindsdien heeft decennialang hét museum over de Slag om Arnhem primair in de behoefte voorzien van ontmoetings- en herdenkingsplaats voor veteranen en burgers. Samen waren zij gebukt gegaan onder het oorlogsgeweld van september 1944 dat in deze regio diepe sporen had getrokken. Het huisvestte van meet af aan een indrukwekkende verzameling militaire objecten die, voornamelijk vanuit het geallieerd perspectief, binnen een op de strategische oorlogshandelingen gerichte context gepresenteerd werd.

'Hartenstein'

Op 11 mei 1978 verhuisde het museum naar de huidige locatie Villa Hartenstein, dat tijdens de Slag om Arnhem als hoofdkwartier werd gebruikt door Generaal-majoor Urquhart, commandant van de Britse 1e Luchtlandingsdivisie. In september 2009 heropende het Airborne Museum haar deuren na een ingrijpende renovatie. Naar mate er meer tijd sinds de Tweede Wereldoorlog verstreek was er behoefte aan een voor jongere generaties nieuw narratief dat tevens recht zou doen aan een breder historisch perspectief en bovendien gebruik zou maken van meer eigentijdse overdrachtsmiddelen. De renovatie van 2009 voorzag in een volledige upgrading van het voormalige Hotel Hartenstein tot een eigentijds museum. Het rijksmonument kreeg in een moderne transparante aanbouw een nieuwe entree annex museumshop/VVV. Het museum werd rolstoeltoegankelijk door de realisatie van een lift en er kwamen nieuwe publieksfaciliteiten. De belangrijkste vernieuwing was echter de ondergronds gebouwde Airborne Experience (900m2); een binnen de Nederlandse museumwereld revolutionaire belevingspresentatie van de Slag om Arnhem. Na de renovatie klom het bezoekersaantal van ca. 55.000 naar ruim 80.000 bezoekers per jaar.

Informatiecentrum

In september 2007 kwam er tevens een nieuwe loot aan de stam van het museum met het naast de John Frostbrug in Arnhem gelegen ‘Informatiecentrum Slag om Arnhem’. Oorspronkelijk opgezet voor maximaal 5.000 Nederlandse bezoekers, wordt deze dependance van het Airborne Museum jaarlijks door ca. 15.000 hoofdzakelijk buitenlandse toeristen bezocht. Daarmee bedient het Airborne Museum integraal jaarlijks inmiddels bijna 100.000 in de Slag om Arnhem geïnteresseerden.

Professionalisering

Na de renovatie van het museum lag de afgelopen jaren de focus op de verdere professionalisering van de museumorganisatie zoals – om er een aantal te noemen -  het uitbreiden van attractief en eigentijds educatief aanbod voor zowel primair- en voortgezet onderwijs als aanbod voor bezoekers in familieverband, het ontwikkelen van een dynamische evenementenkalender, versterking van het toeristisch aanbod voor internationale touroperators, het wetenschappelijk beschrijven van de museumcollectie, een vernieuwde efficiëntere bedrijfsvoering, een nieuwe website en interactieve sociale media. In de lente van 2014 werd het laatste vinkje op het wensenlijstje gezet met de opening van de eerste grote tijdelijke tentoonstelling sinds de renovatie van het museum.

Tweede Wereldoorlog oorlog collectief erfgoed

De publieke belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog neemt tegen eerdere algemene verwachtingen in toe. Dat blijkt uit de onverminderde stroom succesvolle boeken en films over de oorlog  en het succes van de musical ‘Soldaat van Oranje’ en de theaterproductie ‘Anne’. Ook het bezoek aan Nederlandse oorlogsmusea en herinneringscentra groeit nog gestaag. De Tweede Wereldoorlog is inmiddels letterlijk collectief erfgoed, dat ook voor de derde en vierde generatie betekenis heeft. Generaties die de intense band met het verleden willen vasthouden omdat deze samenhangt met de eigen sociale identiteit.

Burgerparticipatie

Om die reden wil het museum actief de bewoners uit de regio betrekken bij het vastleggen van hun eigen geschiedenis, met enerzijds het doel interactie tot stand te brengen tussen bewoners onderling en in relatie tot het museum als belangrijk cultureel centrum van de identiteit van deze regio, en anderzijds hen bewust te maken van hun specifieke identiteit die voor een groot deel medegevormd is tijdens een dramatische periode tijdens en na de Tweede Wereldoorlog – de grootscheepse evacuatie van 150.000 mensen direct na de Slag om Arnhem. Daartoe is in 2012 gestart met het ‘Airborne Memories’ project als belangrijk onderdeel van een duurzame ontwikkeling om als museum een blijvend ankerpunt te zijn van de geschiedenis en identiteit van de regionale bevolking. Het project heeft de basis gelegd voor de huidige tijdelijke tentoonstelling ‘Van Huis en Haard – Airborne Memories’ en zal de komende jaren verder uitgebreid worden.

Samenwerking

In 2014 wordt de samenwerking voortgezet met twee belangrijke partners (Stichting Eusebiuskerk en de Gemeente Arnhem) om te komen tot de aanbodketen ‘Slag om Arnhem’ op drie locaties, die naast de hoofdvestiging in Oosterbeek bestaat uit een volledig nieuw ingericht Informatiecentrum gericht op de historie van de John Frostbrug, en daarnaast de museale invulling van de kapellen en toren van de Eusebiuskerk in het hart van de stad. Hiermee beschikt het Airborne Museum straks over drie vestigingen waarbinnen het integrale verhaal van de Slag op de authentieke Lieux de Mémoires gepresenteerd kan worden. Met deze aanpak menen we het huidige succesvolle beleid en bestaansrecht van het museum niet alleen te bestendigen maar tevens uit te bouwen. Kortom, het Airborne Museum begint na 65 jaar aan haar tweede jeugd.

Nieuwe ZondagenBestel online tickets